•წინაპრების ხმები, რომელიც ჩვენს ძვირფას ბრიტანელ ქალბატონებს ესმით.

ჩვენთვის დიდი პატივია,რომ მათ ამ ხმებს შორის იალონის ჰანგებიც ესმით.
•Voices of Ancestors – heard by fabulous British women.
It is a great honor for us to hear the sounds of Ialoni among these voices.

🗣Visit their Facebook page and website👇🏻
🔗https://m.facebook.com/profile.php?id=100834251386078&ref=content_filter

🔗http://Voicesoftheancestors.co.uk